ééndagscursus voor beheerders en ontwerpers van lanen in het buitengebied

 

van 9.00 tot 16.30 uur: rondgang langs verschillende lanen in de omgeving van Arnhem.

 

Een laan is een weg met aan beide zijde identieke bomen, en die bomen staan in het gelid: in een strakke rij en op een vaste onderlinge afstand. Hoe dikker de bomen, hoe indrukwekkender de laan. Zolang de laan compleet is, is iedereen content, maar er komt een moment dat zich uitvallers aandienen.

 

WAAROM DEZE CURSUS

Vaak worden de open plekken opgevuld met nieuwe bomen, om zo de laan weer compleet te maken. Maar gaat dat wel werken? Als er meer bomen uitvallen komt uiteindelijk de verjonging aan de orde, met daarbij de lastige keuze: de laan in één keer vervangen, of gefaseerd, in delen. Bij herplant wordt - gemakshalve of uit ‘historisch oogpunt’ - meestal teruggegrepen op het vroegere plantverband. Maar is dat wel raadzaam?
De cursus reikt inzichten aan die kunnen helpen bij de keuzes rond de verjonging van lanen gebaseerd op groeiwetmatigheden van bomen in laanverband.

 

INHOUD

Het gaat in de cursus over het nut van inboeten, de kansen voor het uitdunnen van een laan, en de effecten van het plantverband en de plantafstand voor het laanbeeld. Daarnaast komt het moment van verjongen aan de orde - hoeveel % uitval is acceptabel? - zowel als de keuze in één keer of gefaseerd. Net als bij bos gaat het bij lanen om beslissingen voor de lange termijn: degene die de laan aanlegt zal hem nooit in volle glorie zien. Bomen hebben nu eenmaal veel tijd nodig om tot volle wasdom te komen.

Hoe belangrijk ook, deze cursus gaat niet over de ecologische of cultuurhistorische waarden van lanen, of om de ruimtelijke ontwerp-opgaven voor nieuwe lanen. Evenmin besteden we veel aandacht aan de aan te planten boomsoorten, die zijn te vinden in de catalogi van boomkwekers.

 

OPZET

De cursusdag bestaat uit een rondgang langs een tiental lanen met een herkenbare beheergeschiedenis in de omgeving van Arnhem. Cursisten gaan waarnemen, analyseren en lessen trekken aan de hand van vragen als: wat was het oorspronkelijk plantverband, wat is het huidige stamtal, en hoe staat het met de vitaliteit en de bezetting in het kronendak? De plantafstand zal blijken cruciaal te zijn voor een door eenieder gekoesterde wens: zo lang mogelijk in stand houden van een compleet en gaaf laanbeeld.
De cursus is bedoeld voor zowel beheerders als ontwerpers van lanen.

Waarschuwing: na de cursus kijk je nooit meer op dezelfde manier naar lanen.

 

De kosten voor de cursus bedragen per deelnemer € 265,- ex. btw. Koffie en lunch zijn inbegrepen. Na bevestiging van de inschrijving wordt hiervoor een factuur worden verzonden. Vervoer tussen de verschillende te bezoeken lanen wordt onderling en voor eigen rekening en risico geregeld.
Per cursus is er plaats voor maximaal negen deelnemers. Deelnemers krijgen t.z.t. het boek Laanlessen toegestuurd, dat is in wording.

Ik meld me aan voor deze cursus

Graag een naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wil je aangeven welke data je graag wilt komen?