ééndagscursus over communicatie en participatie rond bosbeheer

 

  • donderdag 7 december

van 9.00 tot 16.30 uur, Chalet Helenaheuvel in de Kaapse bossen van Natuurmonumenten bij Doorn.

 

INHOUD

Zaagwerkzaamheden kunnen bij bosbezoekers vragen, en soms ook weerstand oproepen. Dat is te begrijpen: het omzagen van grote bomen uit een vertrouwde omgeving wordt gemakkelijk als verlies ervaren. Burgers zijn mondig, en bezorgd over klimaat en biodiversiteit. Deze cursus reikt middelen en manieren aan om de communicatie in goede banen te leiden.

Soms is een informatieavond raadzaam, soms volstaat een artikeltje in de krant en een informatiebordje in het bos. Wat is de geschikte informatie en juiste toon van het artikel, en wat komt er op het bordje te staan? Maar ook: hoe om te gaan met ‘lastige figuren’ tijdens een informatieavond of excursie? Het draait vooral om vertrouwen. De kunst is je te verplaatsen in de rol van de gebruikers, en te zorgen uit de verdediging te blijven.

 

Participatie. Steeds meer organisaties kiezen ervoor betrokken burgers een stem te geven in het beheer van een natuurgebied. Maar bosbeheerders zijn daar niet vanzelfsprekend op ingesteld. Is participatie een noodzakelijk kwaad, of is het zo in te richten dat het tot wederzijds voordeel leidt? Met ‘meepraters’ creëer je draagvlak voor je werk, maar je wilt de zeggenschap over het beheer niet uit handen geven.

 

DE CURSUS

Deze ééndagscursus vindt plaats in de fraaie bovenzaal van restaurant Chalet Helenaheuvel. Tijdens de dag zijn er twee korte oefeningen in het bos waarbij een van de deelnemers de rol van beheerder op zich neemt, de anderen de rol van kritisch publiek.
De cursus is bedoeld voor beheerders en anderen die betrokken zijn bij de communicatie over beheer van bosgebieden. Er is plaats voor maximaal 9 deelnemers. Na afloop krijgen de deelnemers de presentatie (PowerPoint) van de cursus en een exemplaar van het boek HOUTFABRIEK mee.

 

SIMON KLINGEN

De cursus wordt gegeven door Simon Klingen. Hij beheerde lange tijd 3500 ha bos in een stedelijke omgeving en is vertrouwd met communicatie over bos en bosbeheer. Hij is vele malen ingeschakeld als mediator bij (of ter voorkoming van) conflicten tussen publiek en beheerders. Zijn adviesbureau KLINGEN BOMEN stelde voor verschillende stadsbossen beheerplannen op in samenspraak met gebruikers.

 

 

De kosten voor de cursus bedragen per deelnemer € 285,- ex. btw. Koffie, lunch e.d. zijn inbegrepen. Na bevestiging van inschrijving ontvang je hiervoor een factuur.

 

Ik meld me aan voor deze cursus:

Graag een naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wil je aangeven welke data je graag wilt komen?