• woensdag 8 mei (volgeboekt)
  • vrijdag 7 juni

in het Amerongse bos, lunch in restaurant Mas Montagne.


INHOUD

De Nederlandse bossen kennen een grote variatie aan boomsoorten, leeftijden, ruimtelijke opbouw (open/dicht), ondergroei, en zo meer. Daarnaast zijn er verschillende methodes om bos te beheren. In de bospercelen die we bezoeken komt altijd eerst de vraag: ‘Hoe is dit bos ontstaan, en hoe zou dit bos zich de komende tijd ontwikkelen zonder ingrijpen?’

 

PROGRAMMA 

De cursus begint met enig opfrissen van de eerdere Bosles, daarna volgt verdieping. We beoordelen verschillende bospercelen op hun bijdrage aan biodiversiteit, houtproductie, belevingswaarde voor de bosbezoekers en hun klimaatbestendigheid. We bekijken plekken waar recent verjonging plaats vond (na sterfte van fijnsparren) en doen een dunningsoefening in een gemengd bos van dennen en berken. In de middag gaan we o.a. naar bosreservaat De Galgenberg: een oud bos van eik, berk en beuk. Ook een zestigjarige onbehandelde monocultuur van lariks is onderdeel van het reservaat; een ongewoon en leerzaam bosbeeld.

 

Ook Bosles II wordt gegeven in het Amerongse bos; daar is nog zoveel meer te zien en te duiden. We zijn de hele dag in het bos, met tijdens de lunch een korte presentatie.

 

De kosten voor de cursus bedragen per deelnemer € 285,- ex. btw; koffie en lunch inbegrepen. Na bevestiging van de inschrijving wordt daarvoor een factuur gezonden.
Er is plaats voor maximaal 9 personen. Deelnemers krijgen na afloop een exemplaar van het boek HOUTFABRIEK mee.

Aanmelden BOSLES II

Graag een naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wil je aangeven welke data je graag wilt komen?