Cursussen

Simon Klingen doceert graag, zowel aan bosprofessionals als aan in-bos-geïnteresseerde-leken. Zijn cursussen zijn minder gericht op kennis (die is op meer plaatsen te vinden), maar vooral op het verschaffen van inzicht. Hij laat deelnemers kijken en nadenken.
Zo maakt een Bosles duidelijk hoe bos ‘werkt’, en wat de effecten zijn van verschillende vormen van ingrijpen, ofwel van het bosbeheer. Simon geeft ook interne trainingen o.a. aan beheerders van Bosgroepen, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer.

 

  • donderdag 18 april 2024

van 8:30 tot 17.00 uur, lunch in restaurant Mas Montagne in Amerongen.

 

“Het meeste wat u denkt te weten over het bos zit toch net even anders”
DE VOLKSKRANT  -  WETENSCHAP  -  OKTOBER 2020

 

In de ochtend gaat het om inzicht in de belangrijkste processen die in het bos spelen: groei van bomen en de concurrentie tussen de bomen onderling. Voor die concurrentie spelen aspecten zoals groeisnelheid en lichtbehoefte van de bomen een belangrijke rol. Er worden leeftijden geschat en de ontstaansgeschiedenis en perspectieven van de verschillende soorten bos geanalyseerd. Na de lunch gaat het vooral om bosbeheer: welke mogelijkheden heeft de beheerder om het bos ‘naar zijn hand te zetten’? Lukt het om bijvoorbeeld wensen ten behoeve van natuurbehoud te combineren met houtproductie? En welke aspecten zijn van belang voor de bosbezoeker / natuurliefhebber?

  • 25 en 26 april 2024

Utrechtse Heuvelrug en twee vervolgdagen elders in het land.

 

‘Gemengde bossen kennen een hogere biodiversiteit en zijn tegelijkertijd minder kwetsbaar voor stormen, branden en grootschalige aantasting door schimmels en insecten. Ook voor bezoekers is het gevarieerde bos aantrekkelijk’.

  Uit boekje Twaalf boslessen voor inzicht in bosbeheer
bosles.nl

ééndagscursus voor beheerders en ontwerpers van lanen in het buitengebied

 

van 9.00 tot 16.30 uur: rondgang langs verschillende lanen in de omgeving van Arnhem.

 

Een laan is een weg met aan beide zijde identieke bomen, en die bomen staan in het gelid: in een strakke rij en op een vaste onderlinge afstand. Hoe dikker de bomen, hoe indrukwekkender de laan. Zolang de laan compleet is, is iedereen content, maar er komt een moment dat zich uitvallers aandienen.

 

  • donderdag 7 december

van 9.00 tot 16.30 uur, Chalet Helenaheuvel in de Kaapse bossen van Natuurmonumenten bij Doorn.

 

Zaagwerkzaamheden kunnen bij bosbezoekers vragen, en soms ook weerstand oproepen. Dat is te begrijpen: het omzagen van grote bomen uit een vertrouwde omgeving wordt gemakkelijk als verlies ervaren. Burgers zijn mondig, en bezorgd over klimaat en biodiversiteit. Deze cursus reikt middelen en manieren aan om de communicatie in goede banen te leiden.