• 12 en 13 september (volgeboekt)

Utrechtse Heuvelrug en twee vervolgdagen elders in het land.

 

WAAROM DEZE CURSUS

Zo'n 80% van het Nederlandse bos heeft een multifunctionele bestemming. Het beleid is er op gericht om de functies natuur en houtproductie tot op opstandniveau samen te laten gaan. Geïntegreerd bosbeheer is gebaseerd op de integratie van die functies, waarbinnen voor sommige eigenaren de nadruk meer op productie, voor anderen meer op natuur kan liggen. De cursus Geïntegreerd Bosbeheer wordt gegeven door Simon Klingen en is ontwikkeld voor bosbeheerders die kennis willen opdoen voor de praktische toepassing van deze methode.

 

INHOUD

Werken met geïntegreerd bosbeheer begint met het zorgvuldig beoordelen van het bestaande bos en het verkennen van de aanknopingspunten voor verbetering. De oefeningen bestaan uit drie stappen:  

  1. het beoordelen van een opstand op zijn huidige functioneren en potenties,  
  2. het analyseren van de mogelijkheden tot verbetering zowel voor een variant met het accent op natuur als met het accent op productie,
  3. het plannen van de maatregelen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: het sturen in mengingen, het uitzetten van structuurdunningen en bepalen van de plaats en maat van verjongingsgroepen.

In het avondprogramma o.a. het concretiseren van 'natuur', de bedrijfseconomische consequenties van deze beheersvorm, de schaal van de maatregelen en de gevolgen voor de planning. Van de belangrijkste boomsoorten komt ook de kiemings- en overlevingsstrategie bij natuurlijke verjonging aan de orde.

 

CURSUSOPZET

De cursus  wordt gegeven vanuit landgoed Moersbergen in Doorn. Oefeningen vinden plaats in verschillende bossen op de Utrechtse Heuvelrug. Later zijn er twee vervolgdagen in de beheren van de deelnemers. De cursus is afgestemd op hbo- en mbo-niveau, waarbij van de deelnemers inzicht op het gebied van hoogdunning bekend verondersteld wordt. Per cursus is er plaats voor maximaal negen deelnemers.

 

De kosten voor de cursus inclusief verblijfskosten bedragen per deelnemer € 940,- ex. btw. De cursus Geïntegreerd Bosbeheer omvat vier dagen. De data voor de twee vervolg-dagen worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Vervoer tussen de verschillende te bezoeken bosobjecten wordt onderling en voor eigen rekening en risico geregeld.

Deelnemers krijgen na afloop het boek HOUTFABRIEK mee.

 

Ik meld me aan voor deze cursus:

Graag een naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wil je aangeven welke data je graag wilt komen?

 

Bomen