Vakblad Natuur Bos Landschap, mei 2007

Het zou goed zijn de naam van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging  te veranderen. Niet de vereniging, alleen de naam.

Er is veel te doen in en rond ons bos. Veel van het Nederlandse bos voldoet nog niet aan de wensen van de huidige samenleving.

Er wordt gewerkt aan omvormingen en aanpassingen, die vragen tijd en vakmanschap. Het bos verdient een intelligente aanpak, bos is het grootste en goedkoopste type natuur in ons land. Voor dat bos hebben we een prima vakvereniging, maar met een verkeerde naam.

 

Bosbouw is voor veel mensen synoniem met houtteelt. Niet alleen voor leken; ook mensen in onze werkomgeving zoals ecologen en landschapsarchitecten beleven bosbouw vooral als houtteelt. De KNBV is geen vereniging van houttelers. Sinds de komst van de multifunctionele doelen, inmiddels al enige decennia gemeengoed, zijn alle functies en vele aspecten van het bos binnen de vereniging aan de orde. Het is het bos, en zeker niet alleen de functie houtteelt, dat de leden bindt.

 

Binnen de vereniging wordt wel eens de verbreding naar een vereniging van terreinbeheerders opgeworpen. Dat lijkt me geen goed plan. Verbreding van het werkveld zal gemakkelijk leiden tot een verwatering van het aspect bos. Er dient mijns inziens juist gewerkt te worden aan een versterking van het vak van bosbeheerder, bosonderzoeker, bosbeleidmens of bosdocent. Het bos vraagt om aandacht van vakmensen, het bos verdient een Koninklijke Vereniging voor Bos in Nederland. Leve de KVBN.